Bác Binhnguyen ơi! Bên bác có xe Honda Benly CD125 nào đời cao khoảng 2002 trở lên đẹp nào không? Nếu có, cho em xin chân dung