Jean-Paul Sartre

1 post / 0 new
Jean-Paul Sartre

Quocan Nguyen: "Nói đến triết học hiện đại của thế-kỷ 20 là phải nói đến triết học hiện-sinh. Và nói đến trào lưu triết học này, không thể không nói đến một trong những đại-diện tiêu-biểu nhất, đó là Jean-Paul Sartre. Hơn nữa triết gia hiện sinh chủ-nghĩa lừng danh này còn được xem là đại-diện của người 'Trí-thức phái tả phương Tây' với tất cả ý nghĩa chân thực và lương thiện của cụm từ này. Thật vậy, với Ông: 'Nhà văn buộc phải đứng về phe đông đảo nhất, phe của hai tỷ người nghèo đói, nếu không, y chỉ là người làm mướn cho giai cấp tư-sản và cũng bóc lột như giai cấp này'. Phải nói Ông không chỉ hạn định nhiệt huyết của mình cho hai tỷ người nghèo khổ, mà cho tất cả con người nói chung – 'Con người động vật bị nạn'."

 

Đánh giá: 
0
Chưa ai đánh giá

"Trạm Giao-Lưu" Xóm Cổ:
http://www.xomco.vn/dien-dan/xom-xe-xua-va-nay/tram-giao-luu-than-moi-an...
*
"Saigon, Chợ-Lớn Rong Chơi,
Benly Lên Xuống, Đã Đời Du-Côn"

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn