Chúng tôi chuyên bán loa kéo di động hát karaoke của hãng Temeisheng tốt nhất

198 posts / 0 new
Bài gửi cuối

Loa Vali Kéo Di Động Temeisheng Dp 131 A100 - Có Bluetooth, 1 Mic không dây. 

Loa Vali Kéo Di Động Temeisheng Dp 131 - Không có Bluetooth, 1 Mic không dây.

lên top...................................

Loa Vali Kéo Di Động Temeisheng Q10S Dp 191 (ÂM LY CÔNG SUẤT 100W)- Không Bluetooth

Loa Vali Kéo Bluetooth Di Động Temeisheng Q8S A100(ÂM LY CÔNG SUẤT 150W) -2 Mic không dây

Loa Vali Kéo Di Động Temeisheng Dp 297L A100(ÂM LY CÔNG SUẤT 150W) - Có Bluetooth, 2 Mic không dây

Loa Vali Kéo Di Động Temeisheng Dp 297L (ÂM LY CÔNG SUẤT 100w) - 2 Mic không dây

Loa Vali Kéo Di Động Temeisheng Q10 - 1 Mic không dây...................

Loa Vali Kéo Di Động Temeisheng Dp 2305L DP 191

Loa Vali Kéo Di Động Temeisheng Q10 - 1 Mic không dây. 

Các trang

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn