Bán kính mát hiệu Amor

13 posts / 0 new
Bài gửi cuối
Bán kính mát hiệu Amor

 

 

PARIS
MADE IN FRANCE mới cầm về

 bán kính mát  hiệu amor  

KÍNH CÒN rất ĐẸP KO TRẦY XƯỚC gong kính còn dẹp

gọng bên phải ghi amor  made in france

side 13,5cm

BÁN 1TR6
 
L/Hcall liên hệ để biết thêm chi tiết
 32 ng văn dậu  F5 Qpn 
Camera Minh-Hien
0907 51 48 76
 
TK;;VCB 0371003740676

Đánh giá: 
3
Average: 3 (1 đánh giá)
Cập nhật lần cuối: 03/04/2013 - 08:03

ĐT;0907 51 48 76
VIETCOMBANK
số;tk 0371003740676- tên cao hưu hiền
chi nhánh tân định Q3
mail bebebon80@yahoo.com
minhhienphotocamera@gmail.com

 

PARIS
MADE IN FRANCE mới cầm về

 bán kính   hiệu lyon lacke 

KÍNH CÒN rất ĐẸP KO TRẦY XƯỚC gong kính còn dẹp

 

side 13 

da ban

BÁN 1TR
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lần cuối lúc CN, 12/05/2013 - 20:20.

ĐT;0907 51 48 76
VIETCOMBANK
số;tk 0371003740676- tên cao hưu hiền
chi nhánh tân định Q3
mail bebebon80@yahoo.com
minhhienphotocamera@gmail.com

UP

 

ĐT;0907 51 48 76
VIETCOMBANK
số;tk 0371003740676- tên cao hưu hiền
chi nhánh tân định Q3
mail bebebon80@yahoo.com
minhhienphotocamera@gmail.com

 

PARIS
MADE IN FRANCE mới cầm về

 bán kính   hiệu amor  lacke 

KÍNH CÒN rất ĐẸP KO TRẦY XƯỚC gong kính còn dẹp

 

side 12.2cm

đã BÁN 
 
 
 
Cập nhật lần cuối lúc CN, 12/05/2013 - 20:20.

ĐT;0907 51 48 76
VIETCOMBANK
số;tk 0371003740676- tên cao hưu hiền
chi nhánh tân định Q3
mail bebebon80@yahoo.com
minhhienphotocamera@gmail.com

ĐT;0907 51 48 76
VIETCOMBANK
số;tk 0371003740676- tên cao hưu hiền
chi nhánh tân định Q3
mail bebebon80@yahoo.com
minhhienphotocamera@gmail.com

up

Cập nhật lần cuối lúc T4, 03/04/2013 - 07:55.

ĐT;0907 51 48 76
VIETCOMBANK
số;tk 0371003740676- tên cao hưu hiền
chi nhánh tân định Q3
mail bebebon80@yahoo.com
minhhienphotocamera@gmail.com

 

PARIS
MADE IN FRANCE mới cầm về

 bán kính   hiệu amor  lacke 

KÍNH CÒN rất ĐẸP

 KO TRẦY XƯỚC 

gong kính còn dẹp

 ko bi lổi gì hết

side 12cm

BÁN 
 
 
 
Cập nhật lần cuối lúc CN, 12/05/2013 - 20:18.

ĐT;0907 51 48 76
VIETCOMBANK
số;tk 0371003740676- tên cao hưu hiền
chi nhánh tân định Q3
mail bebebon80@yahoo.com
minhhienphotocamera@gmail.com

 

SỐ 3
PHÁP 
MADE IN FRANCE mới cầm về

 bán kính   hiệu amor  lacke 

KÍNH CÒN rất ĐẸP

NHƯ HÌNH

side 1

đã BÁN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật lần cuối lúc CN, 12/05/2013 - 20:21.

ĐT;0907 51 48 76
VIETCOMBANK
số;tk 0371003740676- tên cao hưu hiền
chi nhánh tân định Q3
mail bebebon80@yahoo.com
minhhienphotocamera@gmail.com

CÁNH DOI

 

Cập nhật lần cuối lúc T7, 06/04/2013 - 08:26.

ĐT;0907 51 48 76
VIETCOMBANK
số;tk 0371003740676- tên cao hưu hiền
chi nhánh tân định Q3
mail bebebon80@yahoo.com
minhhienphotocamera@gmail.com

ĐT;0907 51 48 76
VIETCOMBANK
số;tk 0371003740676- tên cao hưu hiền
chi nhánh tân định Q3
mail bebebon80@yahoo.com
minhhienphotocamera@gmail.com

ĐT;0907 51 48 76
VIETCOMBANK
số;tk 0371003740676- tên cao hưu hiền
chi nhánh tân định Q3
mail bebebon80@yahoo.com
minhhienphotocamera@gmail.com

Các trang

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn