KC691: Gọng bắt ốc AO 1/101 12K GF ngang kính 12,7cm

1 post / 0 new
KC691: Gọng bắt ốc AO 1/101 12K GF ngang kính 12,7cm

Mẫu số 691 :

Cầu khắc: AO 1/101 12K GF

Càng phải khắc:  AO 1/101 12K GF

Càng trái khắc: AO 1/101 12K GF

Ngang kính: 12,7cm

Gía: 2.300.000

Đánh giá: 
0
Chưa ai đánh giá
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn