KC689: BL RIMWAY FULVUE 1/10 12K GF

1 post / 0 new
KC689: BL RIMWAY FULVUE 1/10 12K GF

Mẫu số 689 :

Cầu khắc: BL 1/10 12K GF

Cầu dưới mắt khắc: BL RIMWAY FULVUE 44

Hai càng khắc: BL 1/10 12K GF

Ngang kính: 13cm

Gía: 2.200.000

Đánh giá: 
0
Chưa ai đánh giá
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn