KC318: Gọng kính FRAME FRANCE 50 - 20

1 post / 0 new
KC318: Gọng kính FRAME FRANCE 50 - 20
Mẫu số 318:
Cầu có triện và khắc: 20
Càng phải khắc: 50/20 FRAME FRANCE
Càng trái khắc: 5 1/4
Ngang: 13.7cm 

Gía: 2.400.000

Đánh giá: 
0
Chưa ai đánh giá
Cập nhật lần cuối: 06/12/2018 - 15:37
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn