KC3020: kính bọc vàng AMOR FRAME FRANCE ngang kính 14cm

1 post / 0 new
KC3020: kính bọc vàng AMOR FRAME FRANCE ngang kính 14cm

Mẫu số 3020:

Cầu khắc:  triện bọc vàng 42

Càng phải : 145 AMOR FRAME FRANCE

Càng trái : 145

Ngang kính : 14cm

Giá: 2.600.000

Đánh giá: 
0
Chưa ai đánh giá
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn