KC1053: RAY-BAN CATS NYLON FRAME FRANCE mắt G31

1 post / 0 new
KC1053: RAY-BAN CATS NYLON FRAME FRANCE mắt G31

Mẫu số 1053:

Càng phải : FRAME FRANCE

Càng trái : NYLON FRANCE

Ngang kính : 14,5cm

Gía: 2.800.000

 

Đánh giá: 
0
Chưa ai đánh giá
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 08. 62 94 96 77
Email: admin@watermaxx.vn